Meepraten op cao-gebied

Veertig politiemedewerkers hebben op 1 juni hun wensen en ideeën op cao-gebied besproken met professionals die voor de bonden en de werkgever dagelijks met de arbeidsvoorwaarden bij de politie bezig zijn. De opgehaalde voorstellen vormen de basis voor nader overleg over een nieuwe politie-cao vanaf 1 juli 2024. Ook meepraten op cao-gebied? Doe dan mee aan onze digitale ledenpeiling over de inflatiecorrectie in de lopende/komende cao. 

De brainstorm op cao-gebied vond plaats op het hoofdkantoor van de politiebonden NPB en ACP – het Huis voor Veiligheid in Baarn. Voor deelname aan deze bijeenkomst hadden zich in anderhalve week tijd 72 collega’s aangemeld. Van deze geïnteresseerden waren er 46 uitgenodigd, die samen een zo veelzijdig mogelijk gezelschap vormden. Dus collega’s uit verschillende leeftijdsgroepen en uit zoveel mogelijk eenheden en functiegroepen binnen de politie. Ook de verhouding tussen het aantal mannen en vrouwen was in het oog gehouden. 

Brainstormen over voorstellen 
De centrale vraag op donderdagmiddag 1 juni was: wat kan de politie een nog betere handhavings- en opsporingsorganisatie maken en tegelijk een aantrekkelijker werkgever? In de ruime kelderverdieping van het HvV waren tien tafels opgesteld. Het was de bedoeling dat aan elke tafel vier collega’s plaatsnamen om zich samen te buigen over een voorstel van één van hen. Werkendeweg werd het resultaat op grote witte vellen papier uitgeschreven door de ‘voorzitter’- een van de aanwezige medewerkers van de bonden. 

Uitwerken voor nader overleg
Na enige tijd werd dan van tafelgenoten gewisseld, waarna het voorstel met de wensen of ideeën van nog meer collega’s werd verrijkt. Was een onderwerp voldoende behandeld, dan kon de voorzitter besluiten een nieuw voorstel bij de kop te nemen. In totaal werden op die manier zes rondes doorlopen, waarna aan de muur van de kelderverdieping in totaal 42 beschreven vellen waren opgehangen. 

Deze voorstellen worden de komende tijd uitgewerkt. Daarna zullen de werkgever en de bonden in de aanloop naar nieuwe cao-onderhandelingen ‘informeel’ per onderwerp bespreken welke mogelijkheden voor cao-afspraken er zijn. Wordt vervolgd dus!

Vergelijkbare berichten