Vragen over de RVU-actie | Blijven aanmelden! | Weer aan tafel? | Verlate bonus

De achtergronden van de RVU-actie

Op 30 januari vindt onze eerste actie plaats tegen het vastlopen van de onderhandelingen over de kaders voor een Regeling Vervroegde Uittreding (RVU). Die bestaat uit een demonstratie door een beperkte groep van ongeveer 400 collega’s in Den Haag. Op locaties bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en bij het kantoor van werkgeversorganisatie VNO/NCW laten we ons zien en horen. Om duidelijk te maken dat politiemensen de erkenning als ‘zwaar beroep’ en dus een goede RVU-regeling verdienen!

De invulling van de actie op 30 januari roept meteen wat vragen op. Op de drie belangrijkste willen we hieronder zo helder mogelijk ingaan, zodat jij als cao-nieuwsagent de antwoorden kunt geven.

Waarom deze actie?
Voordat we binnen de politie kunnen gaan praten over onze RVU-regeling moet er eerst overeenstemming zijn tussen de federaties van werkgevers en die van werknemers. In de wandelgangen wordt dat het overleg ‘in de polder’ genoemd. De overheid wacht dit akkoord namelijk af voordat ze zelf met de eigen medewerkers om de tafel gaat. En als politiemensen horen we bij die laatste groep.

Daarom willen we op 30 januari vooral duidelijk maken dat wij als politie afhankelijk zijn van het slagen van de onderhandelingen tussen de federaties van werkgevers – VNO-NCW – en de Federaties van werknemers – FNV/CNV/VCP.

Waarom deze locaties?
Natuurlijk willen we ons op opvallende plekken tonen. Dan maken we immers de beste kans om gezien en gehoord te worden. En dat we dus opvallen voor de media. Wij kiezen dan voor locaties midden in Den Haag. Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, omdat dat het ministerie is dat de pensioenonderhandelingen doet. En werkgeversorganisatie VNO-NCW omdat zij de werkgevers van Nederland vertegenwoordigen. Om die link te benadrukken, kiezen we dus voor de kantoren van deze beide organisaties. Daarbij ligt het gebouw van VNO-NCW ook tegenover de (tijdelijke) Tweede Kamer.

Waarom maar met 400?
Dit is onze allereerste actie rond het verlengen en behouden van de RVU. Als politiebonden vinden we het belangrijk om proportioneel te reageren. De actie van eind januari is dan ons beginsignaal. Als daar niet op wordt gereageerd, gaan we samen met de federaties van werknemers van Nederland de acties opvoeren. Een kwestie dus van je kruit droog houden en doseren.

De gekozen locaties in Den Haag zijn niet geschikt voor een grotere groep dan de ongeveer 400 die nu deelnemen. Komen er meer mensen dan zou de burgemeester van Den Haag weleens een streep door onze plannen kunnen trekken. Dat willen we natuurlijk voorkomen. Verder denken we dat de beperkte groep voldoende is om die eerste aandacht te trekken.

Degenen die zich al aangemeld hebben, krijgen binnenkort de precieze informatie over het verloop. Maar natuurlijk hopen we dat de rest op afstand ook betrokken blijft bij deze actie. Breng en houd de collega’s in je team dus op de hoogte dat de actie plaatsvindt. Zeker omdat we hun actieve steun in de toekomst nog direct nodig hebben als we de acties op moeten gaan voeren.

Heb je vragen of opmerkingen? Neem contact met ons op via info@politieinactie.nl.


Blijven aanmelden!

Voor de actie van 30 januari zijn we dus helemaal op de gewenste sterkte. Toch willen we collega’s blijven vragen om zich aan te melden bij het LAC. Zo kunnen we onze reserves voor toekomstige acties namelijk flink opbouwen. Bovendien geeft het de mogelijkheid om razendsnel te schakelen. Daarom de vraag aan cao-nieuwsagenten om je mensen in het team hiervoor op te roepen. En natuurlijk: meld je zelf ook aan als je dat nog niet gedaan had.

Meld je aan voor toekomstige RVU-acties via deze link.


Weer aan tafel?

Misschien heb je al ergens gezien of gelezen dat de vakbonden en VNO-NCW weer verder gaan onderhandelen. Dat bericht blijkt echter behoorlijk voorbarig te zijn. Minister Schouten van Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen heeft namelijk alleen een brief naar de voorzitters van werkgevers- en werknemersorganisaties gestuurd om ze uit te nodigen voor een gesprek. Verdere onderhandelingen over de RVU en dus de kans op een akkoord zijn nog steeds ver weg.


En nog even dit…

Verlate bonus

De maandelijkse bonus voor januari – die is afgesproken in de aanloop naar de nieuwe politie-cao – wordt pas met het salaris van februari uitbetaald. Dat betekent het dat er volgende maand € 400 (bruto) aan bonus op de loonstrook staat. Het oponthoud in de betaling heeft te maken met de korte tijd tussen het sluiten van de cao en het inregelen van de eerste uitbetaling. Dit was administratief simpelweg niet haalbaar.