Veel aandacht voor RVU-politie

Onvoorwaardelijke steun van korpschef Henk van Essen om de Regeling Vervroegd Uittreden (RVU) te verlengen. En een minister die er alles aan zegt te doen om het noodzakelijke gesprek tussen werkgevers en werknemers op gang te brengen. Verder hebben werkgeverskoepel VNO-NCW en verschillende Haagse politici de problematiek rond zwaar werk en vervroegd uittreden weer goed op de radar. Dit is de oogst van deze eerste, compacte RVU-actie die de gezamenlijke politiebonden op 30 januari in Den Haag hebben georganiseerd. Maar met de waarschuwing voor een krachtig vervolg als de gewenste reacties uitblijven.

Op de allereerste plaats ging het om aandacht. Bestuurders, politici, werkgevers en het publiek mogen beseffen dat politiewerk wel degelijk onder de categorie ‘zwaar werk’ kan en moet vallen. Dat betekent meteen dat een politiemedewerker dus alle kans dient te krijgen vóór haar of zijn pensioengerechtigde leeftijd te stoppen met werken. Met een gedegen financiële regeling die nu – door de gestaakte gesprekken tussen werkgevers en werknemers in de Stichting van de Arbeid – niet verlengd dreigt te worden.

Steun korpsleiding
Korpschef Henk van Essen had geen enkele twijfel over de noodzaak de RVU voor politiemensen te verlengen en eigenlijk structureel te maken. “Als korpsleiding kunnen we daar alleen maar volledig achter staan”, liet hij aan de actievoerende collega’s weten. “Politiewerk moet beschouwd worden als een zwaar beroep. Zeker voor de mensen die twenty-four seven het publiek bijstaan en werken aan de veiligheid in de samenleving. Er kan geen misverstand over bestaan: dat is fysiek én mentaal een zwaar beroep. Dan is het toch redelijk om te kijken of je iets kan doen om te voorkomen dat je tot en met je zevenenzestigste moet doorwerken. Daarom onze volledige steun voor deze actie om de Regeling Vervroegd Uittreden voor de politie te verlengen.”

Korpschef Henk van Essen spreekt een deel van de actievoerende politiemedewerkers toe.

VNO-NCW en politici
Naast het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid was het kantoor van VNO-NCW doelwit van de acties. Ook hier stond vanaf negen uur in de ochtend tot twee uur ‘s middags een groep actievoerende politiemensen. Waarbij halverwege de actie ook een actiebord met toelichtende brief kon worden aangeboden aan de directeur Beleid van de werkgeversorganisatie, Guusje Dolsma. Ondertussen kwam een aantal kamerleden een kijkje nemen bij de centrale tent tegenover het Haagse centraal station. Politici van allerlei pluimage gingen het gesprek aan. Er werd duidelijk aan hen uitgelegd waarom politiewerk als zwaar werk beschouwd dient te worden en waarom dat een gedegen RVU verdient.

Geslaagde eerste actie
De actie in Den Haag werd afgesloten met sirenes en zwaailichten recht tegenover het gebouw van de Tweede Kamer. Daarna konden de deelnemers aan deze eerste – maar vast niet de laatste politievakbondsactie – weer terugkeren naar de centrale post. “En wat ons betreft mogen ze dat tevreden doen”, vindt Nine Kooiman namens de vier voorzitters van de politiebonden. “Met deze beperkte actie wilden we vooral aandacht. Dat zowel de direct-betrokkenen bij de werkgeversfederaties als de politici en het publiek weer weten waar het om gaat. En in dat streven zijn we zeker geslaagd. We hebben laten zien dat we voor onze belangen staan. En dat we er ook niet voor terugdeinzen om verder te gaan als dat moet. Want ook dat is onze heldere boodschap: we komen groter terug als er geen gehoor wordt gegeven aan onze eisen.”

Enkele links naar berichten in de media

NOS journaal
WNL
NOS.nl, 2
Goedemorgen Nederland
Volkskrant

Vergelijkbare berichten