Zijn er geen afspraken gemaakt over de ophoging van de thuiswerkvergoeding?

In deze onderhandelingen is ingezet op structurele inkomensverbetering voor alle medewerkers van de politie. De thuiswerkvergoeding voor politiemedewerkers wordt vergoed overeenkomstig het fiscaal vrijgestelde bedrag (€ 2,15) en groeit automatisch mee met de indexatie van deze fiscale vrijstelling. De thuiswerkvergoeding wordt daardoor per 1 januari 2024 verhoogd maar niet op basis van het voorliggende onderhandelingsresultaat….

Waarom zijn er in het akkoord geen nieuwe afspraken gemaakt over voortzetting van de RVU na 2025?

Op basis van het landelijk pensioenakkoord uit 2019 is momenteel een tijdelijke Regeling Vervroegde Uittreding (RVU) van kracht. Met een fiscale vrijstelling zorgt de overheid ervoor dat werkgevers mensen, bijvoorbeeld in zware beroepen, een uitkering kunnen geven die het (mede) mogelijk maakt dat ze een paar jaar eerder stoppen met werken dan op hun AOW-gerechtigde…

Waarom houd ik netto minder over van de eenmalige uitkeringen van € 200 in januari t/m juni?

De eenmalige uitbetalingen vallen onder het zogenaamde bijzondere belastingtarief. Dat is ook het geval met de vakantie-uitkering en de eindejaarsuitkering. In de maand van uitbetaling betaal je over de eenmalige uitbetalingen daardoor iets meer belasting dan normaal. Als je daardoor teveel belasting hebt betaald krijg je dit in 2025 weer terug via de integrale belastingaangifte…

Hoe komt het dat voor het gemeentelijk personeel een gunstiger Regeling voor vervroegde uittreding (RVU) geldt dan voor het politiepersoneel?

Werkgevers kunnen zelf voorwaarden verbinden aan de RVU-regeling binnen het gestelde fiscale kader. Bij de politie is één van de voorwaarden om deel te mogen nemen aan de RVU-regeling, dat je uiterlijk op 31 december 2025 twee jaar voor je AOW-leeftijd zit. Dit betekent dat je uiterlijk op 31 december 2025 de leeftijd van 65…