Zijn de eenmalige uitkeringen van € 200 in januari t/m juni pensioengevend? 

De eenmalige uitkeringen van € 200 die in de maanden januari tot en met juni worden uitbetaald behoren inderdaad tot het pensioengevend inkomen. Ze tellen alleen (zoals gebruikelijk bij eenmalige uitkeringen) pas mee in het pensioengevend inkomen van 2025.