Zijn er geen afspraken gemaakt over de ophoging van de thuiswerkvergoeding?

In deze onderhandelingen is ingezet op structurele inkomensverbetering voor alle medewerkers van de politie. De thuiswerkvergoeding voor politiemedewerkers wordt vergoed overeenkomstig het fiscaal vrijgestelde bedrag (€ 2,15) en groeit automatisch mee met de indexatie van deze fiscale vrijstelling. De thuiswerkvergoeding wordt daardoor per 1 januari 2024 verhoogd maar niet op basis van het voorliggende onderhandelingsresultaat. Het fiscaal vrijgestelde bedrag voor 2024 is op dit moment nog niet officieel bekend.