Wat zijn inclusieve arbeidsvoorwaarden?

De bonden en de werkgever constateren dat de samenleving, de arbeidsmarkt en de politie meer divers zijn dan voorheen. Om een aantrekkelijke werkgever te blijven worden de arbeidsvoorwaarden daarop aangepast. 

  • Om te beginnen worden zowel de teksten als de symbolen die gebruikt worden bij het afleggen van de ambtseed en -belofte gemoderniseerd.
  • Partijen gaan samen aan de slag om het in 2025 mogelijk te maken dat politiemedewerkers de optie krijgen om de huidige officiële feestdagen in te wisselen voor andere feestdagen naar eigen keuze. Onderdeel hierbij is dat wanneer  je wordt ingezet op zo’n andere, door jou gekozen feestdag, je recht krijgt op de hogere vergoeding voor het werken op een officiële feestdag.
  • Tot slot komen er meer mogelijkheden binnen de politie om mensen met arbeidsbeperkingen aan te nemen.