Hoe komt het dat voor het gemeentelijk personeel een gunstiger Regeling voor vervroegde uittreding (RVU) geldt dan voor het politiepersoneel?

Werkgevers kunnen zelf voorwaarden verbinden aan de RVU-regeling binnen het gestelde fiscale kader. Bij de politie is één van de voorwaarden om deel te mogen nemen aan de RVU-regeling, dat je uiterlijk op 31 december 2025 twee jaar voor je AOW-leeftijd zit. Dit betekent dat je uiterlijk op 31 december 2025 de leeftijd van 65 jaar moet hebben bereikt. Dat is een beperktere afspraak dan de ruimte die het fiscale kader biedt, omdat dit kader uitgaat van drie jaar voor de AOW-leeftijd op uiterlijk 31 december 2025.

Overigens kunnen medewerkers die gebruik mogen maken van de RVU politie ook tot drie jaar voor de AOW-leeftijd met RVU. Het maandbedrag RVU (€ 2.037,-) wordt dan wel lager, omdat het totaalbedrag RVU waarop aanspraak bestaat over de periode van 24 maanden dan over 36 maanden wordt verdeeld.

We moeten wachten op nieuwe fiscale regelgeving om voor de medewerkers van de politie, die in 2026 65 jaar worden, ook de RVU te kunnen regelen. In het akkoord is afgesproken in overleg te gaan over de RVU zodra de politieke besluitvorming over de nieuwe fiscale kaders duidelijk is.