Verder met digitale sessies

Verder met digitale sessies

In alle delen van het land zijn fysieke ledenraadplegingen over de nieuwe politie-cao gehouden. Met een wisselende opkomst luisterden politiemedewerkers naar de uitleg over het onderhandelaarsakkoord. Ook konden ze vragen stellen over de inhoud en strekking van de afspraken. Ten slotte werd ieders oordeel gevraagd over het akkoord. Deze week krijgen vakbondsleden dezelfde mogelijkheden tijdens…

Gezocht: cao-nieuwsagenten!

Gezocht: cao-nieuwsagenten!

In de aanloop naar nieuwe cao-onderhandelingen bouwen de politiebonden aan een netwerk van nieuwsagenten. We zoeken collega’s die actief willen bijdragen aan het verspreiden van informatie over wat een cao eigenlijk is, hoe zo’n afsprakenpakket tot stand komt en welke actuele ontwikkelingen er te melden zijn. Verlopen de onderhandelingen met de werkgever niet naar wens,…

Koopkrachtbehoud blijft cao-strijdpunt bij de politie

Koopkrachtbehoud blijft cao-strijdpunt bij de politie

Op donderdag 6 juli hebben de politiebonden de werkgever de uitkomsten overhandigd van hun werkvloerpeiling op koopkrachtgebied. In twee weken tijd maakten 5.000 politiemedewerkers via die enquête duidelijk dat ze in aanvulling op de lopende cao een flinke extra inflatiecorrectie van het korps/de overheid verwachten, hetzij dit jaar nog, hetzij uiterlijk medio 2024. Zestig procent…

Meepraten op cao-gebied

Meepraten op cao-gebied

Veertig politiemedewerkers hebben op 1 juni hun wensen en ideeën op cao-gebied besproken met professionals die voor de bonden en de werkgever dagelijks met de arbeidsvoorwaarden bij de politie bezig zijn. De opgehaalde voorstellen vormen de basis voor nader overleg over een nieuwe politie-cao vanaf 1 juli 2024. Ook meepraten op cao-gebied? Doe dan mee…

Aanvraagproces RVU-regeling 2021-2025

Aanvraagproces RVU-regeling 2021-2025

De werkgever en de politiebonden hebben afgesproken hoe de tijdelijke Regeling vervroegde uittreding (RVU) in de rechtspositie van politiemedewerkers wordt vastgelegd. De exacte voorwaarden om de regeling te kunnen aanvragen zijn daarmee bekend en inmiddels ook gepubliceerd op het intranet van het korps (bij de FAQ over RVU). Zo was eerder nog niet duidelijk of…

Bonden houden stevig vast aan hun CAO-inzet

Bonden houden stevig vast aan hun CAO-inzet

Op basis van negen ‘verkennende gesprekken’ met de werkgever gaan de bonden weer onderhandelen over betere arbeidsvoorwaarden. Dat bericht heeft bij flink wat leden vragen opgeroepen, met name over de koersvastheid van de bonden. Voor twijfel daaraan is echter geen enkele reden. Hebben de bonden tijdens de ‘verkennende gesprekken’ afspraken met de werkgever gemaakt zonder de…

Politie-cao 2022

Politie-cao 2022

Op 8 juni 2022 is de nieuwe politie-cao ondertekend. Nadat er eerder op 4 mei een onderhandelaarsakkoord is afgesloten, hebben ook de leden van de vakbonden hiermee ingestemd. SalarisTijdens de looptijd van de cao worden de volgende salarisverhogingen doorgevoerd: per 1 januari 2022 wordt het maandsalaris van alle medewerkers met € 100 euro verhoogd. Daarna…

Wat een slecht verhaal!

Wat een slecht verhaal!

Ook bij de NPB-afdeling Rotterdam staan de CAO-onderhandelingen al enige tijd behoorlijk prominent op de agenda. Ik was dan ook bijzonder verheugd dat de opkomst bij de CAO-sessie op 18 juni boven verwachting was. De kantine van bureau De Veranda op Rotterdam Zuid zat helemaal vol. Duidelijk andere koek dan bij de bijeenkomst van de…