+ Een eigen website
+ LAC geopend
+ Gerommel rond de RVU?


Hallo cao-nieuwsagent!

Welkom bij de club! Je hebt je een tijd geleden aangemeld als contactpersoon binnen jouw team als het gaat om de komende cao. Als politiebonden zijn we natuurlijk heel erg blij met jou als spin in het web. En dus we willen onze contacten heen en weer ook zo goed mogelijk stroomlijnen. Deze nieuwsbrief is daar een belangrijk middel voor.

Regelmatig ga je een link naar deze nieuwsbrief aantreffen in je mailbox. Natuurlijk zullen we de zendingen wel beperken tot de momenten dat er daadwerkelijk iets te melden valt. Dus als je naar deze nieuwsbrief doorklikt, zul je altijd relevante informatie over de komende cao aantreffen.

Jouw rol
Die informatie kun je dan gebruiken voor jouw rol als cao-nieuwsagent. We zien je namelijk als onze vrouw of man binnen jouw team. Aan de ene kant ben je actief met het geven van informatie over de actuele stand van zaken met betrekking tot de cao. Je zorgt bijvoorbeeld dat affiches, flyers en andere informatie op de juiste plek terechtkomen en je stuurt relevante informatie per mail rond op jouw werkplek. Of je vertelt aan de koffietafel of tijdens de briefing wat er met betrekking tot de cao gebeurt. Via allerlei kanalen – waaronder met deze nieuwsbrief en via onze speciale website ‘www.politieinactie.nl’ – gaan we je helemaal op de hoogte houden.

Tweerichtingsverkeer
Natuurlijk werkt de communicatie twee kanten op. Graag zien we jou ook als onze voelsprieten in de praktijk. Als je bijvoorbeeld geluiden over de cao oppikt binnen het team. Of je krijgt vragen waar je zelf niet mee uit de voeten kan. Dan staan wij graag voor je klaar om de antwoorden te geven of die voor je te zoeken. In de wisselwerking vinden we de kracht van onze communicatie over alle cao-zaken.


www.politieinactie.nl
Een eigen website

De nieuwsbrief staat natuurlijk niet alleen. Deze is nauw gekoppeld aan de website die we speciaal voor het cao-proces in het leven hebben geroepen. Als je naar www.politieinactie.nl gaat, kun je alvast een verkenning doen. Gaandeweg gaat deze website gevuld worden met actueel nieuws over de komende cao. Daarnaast vind je er achtergrondinformatie uit heden en verleden die je in de rol van cao-nieuwsagent prima kunt gebruiken.

Nieuwe ontwikkelingen en andere interessante ontwikkelingen vind je altijd terug in de nieuwsbrief. In deze berichten verwijzen we je door naar nadere en meer uitgebreide informatie op de website. Maar ook voor minder urgente onderwerpen en historisch materiaal is het zinvol om eens een kijkje op de website te nemen. Zo vind je er bijvoorbeeld de tekst van de huidige cao.

Blijf je toch nog met onbeantwoorde vragen zitten, neem dan contact met ons op per mail via info@politieacties.nl of per telefoon via 085-0664155.


LAC geopend

Alwin de Kok (links) en Maarten Brink overleggen in het LAC. Let zeker ook even op het deuropschrift.

Omdat er bewegingen zijn rondom cao en aanverwante arbeidsvoorwaarden is het Landelijk Actie Centrum – kortweg LAC – gestart. We willen als politiebonden namelijk zo goed voorbereid zijn om onze standpunten kracht bij te zetten. In feite staat het LAC nu in stelling voor het geval dat. Zo houden we onze reactietijd zo kort mogelijk.

Het LAC bestaat op dit moment uit vijf personen. Maarten Brink (ACP) heeft zijn plek als projectleider ingenomen. Alwin de Kok (NPB) heeft de coördinatie van alle externe activiteiten ter hand genomen. Dit tweetal wordt ondersteund door Yvonne de Groot (ACP) en Jos de Blank (NPB) voor het stroomlijnen van de communicatie. Frank Kuiper (NPB) geeft organisatorische ondersteuning.

Naast de contacten met de cao-nieuwsagenten is het LAC bezig met het benaderen van de Aanspreekpunten Politie Acties (APA’s). Dit zijn collega’s die daadwerkelijke acties op de werkvloer gaan opzetten en uitvoeren. Als het moment van actievoeren inderdaad aanbreekt, kunnen zij de acties gericht het land in brengen.


Gerommel rond de RVU?

Tijdens de vorige cao-onderhandelingen is een tijdelijke regeling voor vervroegde uittreding (RVU) afgesproken. Deze geldt voor politiemedewerkers van geboortejaar 1960 en vroeger. De politiebonden willen dat deze regeling nu tijdelijk wordt verlengd voor een volgende groep van collega’s. Of nog liever: dat de regeling permanent wordt.

De RVU-regeling maakt het gemakkelijker om als politievrouw of -man voor je pensioenleeftijd te stoppen met werken. In de maximaal drie jaar voor het daadwerkelijke pensioen krijg je dan een maandelijkse bijdrage om de financiële pijn te verzachten. De regeling was afgesproken voor wie in de periode 2021 tot 2025 65 jaar was of werd. Verder waren er trouwens nog aanvullende eisen rond de zwaarte van de functie en het aantal dienstjaren.

Verlengen regeling
Voor de groep die toentertijd net buiten de boot viel, moet nu een verlenging van de RVU komen. Zodat ook zij hun afscheid een aantal jaren naar voren kunnen halen. Hiervoor zitten vakbonden uit allerlei sectoren nu om tafel met de werkgevers. Omdat het alleen nog gaat om onderhandelingen met bedrijven hebben de politiebonden nog geen directe plek aan tafel. Maar de ontwikkelingen worden wel scherp gevolgd.

Kaderregeling is basis
“Dat heeft alles te maken met de zogenoemde kaderregeling die er opnieuw moet komen. Daarin wordt onder andere vastgelegd dat er geen fiscale boetes verbonden zijn aan de uitbetalingen vanuit de RVU-regeling”, legt Alwin de Kok uit. Namens de politievakbonden volgt hij de ontwikkelingen rond de RVU op de voet. ” Zonder die garanties van de belastingdienst gaat geen enkele werkgever akkoord. Dus het is ook in ons belang dat die kaderregeling er komt.” Vervolgens kunnen de politiebonden in de eigen sector verder onderhandelen over de precieze inhoud van de RVU-regeling.

Meer informatie over de huidige RVU-regeling.