Politie-cao 2022

Op 8 juni 2022 is de nieuwe politie-cao ondertekend. Nadat er eerder op 4 mei een onderhandelaarsakkoord is afgesloten, hebben ook de leden van de vakbonden hiermee ingestemd.

Salaris
Tijdens de looptijd van de cao worden de volgende salarisverhogingen doorgevoerd: per 1 januari 2022 wordt het maandsalaris van alle medewerkers met € 100 euro verhoogd. Daarna volgt per 1 juli 2022 een salarisverhoging van 2 procent, per 1 januari 2023 een salarisverhoging van 3 procent en per 1 januari 2024 een salarisverhoging van nog eens 2 procent.

Tegemoetkoming onderbezetting
Bovenop deze salarisverhogingen ontvangen politiemedewerkers in het domein uitvoering die zijn ingeschaald tot en met schaal 9 in de jaren 2022, 2023 en 2024 een tijdelijke financiële tegemoetkoming. De tegemoetkoming is bedoeld voor de verzwarende werkomstandigheden en onregelmatigheid als gevolg van de onderbezetting van het korps. De tegemoetkoming kan oplopen tot een bedrag van € 2.500 per jaar.

Daarnaast wordt de arbeidsmarktpositie van de politie versterkt door de vergoeding voor aspiranten in het eerste jaar van de opleiding te verhogen.

Hieronder vind je de volledige tekst van de nieuwe cao in het getekende arbeidsvoorwaardenakkoord:

Vergelijkbare berichten