Thuiswerken: goed regelen graag! 

Tussen 23 mei en 5 juni hebben 2.186 politiemensen meegedaan aan een digitale enquête van de politiebonden over hun ervaringen en wensen op het gebied van thuiswerken. Bruikbare input bij de gesprekken die de bonden met de werkgever voeren over een landelijk pakket aan voorzieningen ter ondersteuning van thuiswerken. De komst van zo’n regeling is een van de afspraken in de politie-cao 2022-2024.

De helft van de respondenten werkt in het functiedomein uitvoering, 40 procent in het functiedomein ondersteuning en 7 procent is leidinggevende. Bijna alle respondenten (96 procent) hebben ervaring met thuiswerken. 73 procent werkt momenteel regelmatig thuis, gemiddeld een à twee dagen per week. Maar er zijn ook veel respondenten die melden nooit vooraf te weten wanneer ze daar gelegenheid toe hebben. Dat is geheel afhankelijk van hun roosters en de variatie in het werkaanbod. 

Van de ondervraagde collega’s wil tachtig procent graag thuis blijven werken of dat kunnen gaan doen. Zeventien procent laat weten daar geen enkele behoefte aan te hebben. Van de collega’s die het fijn vinden om te kunnen thuiswerken wil zestig procent graag duidelijke landelijke afspraken over de mogelijke flexibiliteit in de gemaakte afspraken. Twintig procent heeft bij voorkeur een vaste  thuiswerkdag.

Vergelijkbare berichten