Voor wie gelden de structurele (blijvende) loonsverhogingen?

Voor wie gelden de structurele (blijvende) loonsverhogingen?

In het nieuwe afsprakenpakket zijn drie blijvende (structurele) salarisverbeteringen afgesproken. Daarbij gaat het – zoals altijd in cao-afspraken – om bruto bedragen.

  •       Een verhoging van de schaalbedragen met € 100 vanaf 1 juli 2024.
  •       Daaroverheen een verhoging van de salarissen met 5 procent vanaf 1 juli 2024
  •       Een verhoging van de salarissen met 2 procent vanaf 1 januari 2025.

Deze salarisverhogingen volgen op de structurele salarisverbetering met 2 procent vanaf 1 januari 2024, die in de huidige cao al was afgesproken/vastgelegd. 

Deze vier nog komende verbeteringen gelden voor alle politiemedewerkers met een salaris.

Ze werken ook allemaal door in de aanvullende werkgeversuitkeringen wegens ziekte.

Voor alle duidelijkheid: de afgesproken structurele salarisverbeteringen gelden dus niet voor de tegemoetkoming die aspiranten in hun eerste jaar ontvangen. Die is gekoppeld aan het studiefinancieringsstelsel van het ministerie van Onderwijs en zal op grond daarvan per 1  januari 2024 worden verhoogd met 10 procent.