Vanaf woensdag 15 mei breiden acties zich uit

Ook minder bekeuren bij snelheidscontroles

Een week zijn we actief met de politieactie om te waarschuwen in plaats van bekeuren bij lichte overtredingen. Dat laten we dan zien door het overhandigen van onze speciale coulancebonnen. Vanaf woensdag 15 mei breidt die actie zich uit met de snelheidscontroles. Ook daar wordt bij bepaalde overschrijding van de maximumsnelheid afgezien van een proces-verbaal. Je wordt opgeroepen om overtredingen tot 30 kilometer per uur te seponeren of af te doen met een waarschuwing. Waar het mogelijk is, gaan deze acties dan gepaard met berichten op lichtkranten die aandacht geven aan de politieacties.

Ook voor dit deel van onze bonnenactie bepalen de deelnemende politiemedewerkers of seponeren, of waarschuwen op zijn plaats is. Het gaat dan om de categorie van snelheidsovertredingen tot 30 kilometer per uur. Binnen die categorie kan de politiemedewerker die de snelheidscontrole uitvoert, beslissen om het proces-verbaal niet door te zetten. Natuurlijk volgt bij excessieve overtredingen wel gewoon een proces-verbaal.

Deze actie is door de politiebonden formeel aangezegd bij de werkgever. Daarmee ben je als deelnemer aan deze actie dan ook gedekt voor deze actievorm. Om de weggebruikers op de hoogte te stellen van onze actie, vragen we de verkeers- en flitsteams om mobiele lichtkranten in te zetten als deze op de teams aanwezig zijn. Hierop staat dan bijvoorbeeld de boodschap: Let op snelheidscontrole! Politie in actie voor #goedpensioen. Uiteraard worden de lichtkranten pas ingezet als dit praktisch mogelijk is bij de betreffende snelheidscontroles.

De uitbreiding van de actie naar de snelheidscontroles gaat op woensdag 15 mei om middernacht in en heeft een doorlopend karakter. Vanaf dat moment zal er dus ook bij lichte snelheidsovertredingen geen bekeuring volgen en word je opgeroepen deze te seponeren, of te waarschuwen. Hopelijk draagt dit nog krachtiger bij aan ons signaal richting de minister en de regering. De verantwoordelijke minister voor pensioenen moet daadwerkelijk stappen zetten om een fatsoenlijke Regeling voor Vervroegd Uittreden (RVU) voor de politie te regelen. Door de zwaarte van ons werk verdienen we het dat we die keuze kunnen maken. Als deze gewenste reactie vanuit de regering en de werkgevers niet komt, zullen onze acties verder verharden.


De korpsleiding van de Nationale Politie steunt de acties voor een fatsoenlijke RVU volmondig. Na de uitspraken van voormalig korpschef Henk van Essen op 30 januari herhaalde plaatsvervangend korpschef Liesbeth Huyzer deze steun op het Malieveld tijdens de actie van 27 maart.